Εντύπωμα

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
London CV7 9RF
UK

 

Διευθύνων Σύμβουλος της London EV Company Ltd.

Joerg Hofmann

 

Επικοινωνία

Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 2476 572000

E-mail: moc.cvel@noitpecer

 

Έδρα

Λονδίνο

ΑΦΜ: GB157318403

HRB 08357576 | τοπικά δικαστήρια Λονδίνου